TED-keskustelujen kritiikkiä

TED Talks ja TED-ohjelman lisäksi järjestettävät TEDx-keskustelut herättävät monissa kuulijoissa suuria tunteita. Ensinnäkin, TED-keskusteluja ja ohjelman tuottamia videoita katsotaan laajasti ympäri maailmaa. TED-videoissa puhujat ovat yleisesti ottaen hyvin intohimoisia puhujia ja hyviä esiintyjiä. Lisäksi TED-puhujat ajavat kaikki TED:in yleisiä periaatteita ja tavoitteita. TED:in tavoitteena on parantaa maailmaa, tuoda uusia ideoita esille ja yleisesti antaa loistaville puhujille ponnahdusalustan ajatustensa esittämiseen. TED-videot ovat erittäin katsottuja ja yksittäinen video saa tuhansia katselukertoja lähes kaikissa tapauksissa. Monet kuitenkin kritisoivat TED:iä ja aatteita, joita TED edustaa. Monen mielestä TED:in tavoitteet maailman parantamisesta eivät ole ajankohtaisia tai edes tarpeellisia ja kriitikot toivovatkin, että TED:iin käytettävät resurssit hyödynnettäisiin jossakin muualla. Toisilla on sanottavaa TED:in maksuja tai sääntöjä ajatellen. TED pitää nimittäin tiukkaa kirjaa siitä, mitä aiheita ja millä tavalla puheita eri aiheista toteutetaan.

Palkkiot

TED herättää kritiikkiä myös maksujensa suhteen. TED-videoiden katsominen on ilmaista, mutta jos haluaa päästä osalliseksi TED:in järjestämiin live-konferensseihin, on osallistujan maksettava korkea jäsenmaksu. Vuositasolla kyseinen maksu on tuhansia euroja ja tällainen summa tuntuu monen mielestä naurettavan suurelta. Toki maksua vastaan osallistuja saa myös paljon hyvää sisältöä, ja TED-konferenssit ovat jo itsessään näkemisen arvoinen spektaakkeli. Puhujille TED ei kuitenkaan maksa rahallisia palkkioita ja tämän takia puhujat eivät saa TED:in kautta tuottoa esittämistään ideoista. Tämä voi karsia sellaisia puhujia ja innovaattoreita, joiden mielestä toisenlaisen alustan etsiminen ideoilleen tuntuu kannattavammalta. Moni ajattelee, että tuoton saaminen jo alusta alkaen on tärkeää, jotta innovaatiolleen tai idealleen voi mahdollisesti saada rahoitusta, eikä tällä tavalla puhujan tarvitse huolehtia esimerkiksi tekijänoikeusasioista. Useimmiten kuitenkin puhujat tekevät yhteistyötä TED-konferenssien kanssa silkan oman intohimonsa ja kiinnostuksensa takia tuotosta välittämättä.

Tekijänoikeudet

TED pitää myös hyvää huolta tekijänoikeuksista ja erinäisistä lakipykälistä. Tämä aiheuttaa joskus laajasti kritiikkiä, ja kriitikot toteavat, että TED kerää edun puhujien ajatuksista saamalla yleisöä ja katselukertoja, mutta puhujat itse joutuvat alakynteen. Järjestäessä TEDx-tapahtumia, jotka muistuttavat TED-konferenssia mutta ovat yksityishenkilöiden järjestämiä, TED vaatii järjestäjää ottamaan itselleen lisenssin. Lisenssi takaa sen, että tapahtuman järjestäjällä on lupa järjestää tapahtumansa TEDx-nimen alla. Lisenssiä täytyy myös hakea joka vuosi uudestaan, sillä sen voimassaoloaika on ainoastaan vuoden ajan. Tapahtumien sponsorit eivät koskaan saa olla mukana puhumassa TED Talksissa. Eniten soraääniä aiheuttaa kuitenkin se, että TED:llä on täysi oikeus editoida ja levittää puhujasta tallennettua videota. Jokaisen puhujan on allekirjoitettava ennen tapahtumaa lomake, jossa TED saa täydet oikeudet aiheen levittämiseen eteenpäin. Useimmille tämä ei kuitenkaan ole ongelma, mutta toiset ovat skeptisempiä asian suhteen.

TEDx-tapahtumat

Kun TED Talks aikoinaan sai alkunsa, oli TED:llä vain yksi tarkoitus: tuoda tietoa erilaisista aiheista ihmisille ja luoda tilaisuus nerokkaille puhujille tuoda asiansa esille turvallisessa ja älykkäässä ympäristössä. Vuosien saatossa TED onkin suosittu ei pelkästään vapaa-ajan, vaan myös koulutuksen ja oppilaitosten parissa. TED:in kautta on helppo saada tietoa ajankohtaisista aiheista, ja puhujat tuovat todella intohimonsa ja kiinnostuksen kohteensa esille mitä erilaisimpien aiheiden parissa. TED järjestetään tänäkin vuonna ja tapahtuma on takuulla odotettu ja hyvin suosittu.

Mikä siis on TEDx? Kuka ikinä onkaan kuullut TED-tilaisuuksista, on takuulla kuullut myös TEDx-tilaisuuksista. Tämä pieni x-kirjain tekeekin suuren eron. TED-tilaisuudet ovat virallisia ja vuotuisia, kun taas TEDx on sarja itsenäisiä tapahtumia, joita kuka tahansa voi järjestää vaikkapa kotonaan, mikäli saa virallisen lisenssin TED:ltä tilaisuuden järjestämiseen. Koska tilaisuudet kantavat TED-nimeä, on selvää, että TED haluaa pitää silmällä, mitä ihmiset kyseisissä tilaisuuksissa saavatkaan aikaan. TEDx-tilaisuuksien tarkoituksena on ennen kaikkea luoda keskustelua paikallisten tärkeiden aiheiden ympärille.

TEDx ja tuotot

Vuosien mittaan TEDx on saavuttanut jo yli 100 000 erilaisen TEDx-tilaisuuden mittapuun. Ensimmäisenä voisi tulla mieleen, että kyseessä on tuottoisa bisnesidea. TEDx-tilaisuudet ovat kuitenkin tuottoa tavoittelemattomia tilaisuuksia. Tilaisuuksissa puhuvat ideanikkarit eivät saa palkkaa pitämästään puheesta, ja itse tilaisuus on myös yleisölle ilmainen. Jotkut järjestäjät saattavat pyytää nimellistä korvausta tai pääsymaksua TEDx-tilaisuudesta, mutta tuottojen kerääminen on hyvin päinvastaista TED:in periaatteisiin nähden. Tieto kuuluu kaikille, ja keskustelua on hyvä saada aikaan aiheesta kuin aiheesta. Tämä onkin yksi TED:in päätavoitteista.

Järjestä oma TEDx-tilaisuus

Jos ajatusten, ideoiden ja mielipiteiden jakaminen ja asenteiden muuttaminen on lähellä sydäntä, voi kuka tahansa järjestää oman TEDx-tilaisuutensa. TEDx pitää sisällään kuitenkin neljä tärkeää perussääntöä, joita tilaisuuksien järjestäjien tulee muistaa. Tilaisuus tulee järjestää TED:in hengessä, kunnioittaen toista ja muuttaen maailmaa parempaan suuntaan. TEDx-konseptia ei saa yhdistää toiseen yritykseen tai tuottojen keräykseen. Tämän lisäksi kaupungin, jossa järjestäjä hakee TEDx-lisenssiä, on oltava järjestäjän kotikaupunki. Neljäs sääntö on se, että TEDx:in tulee olla itsenäinen ja muista tilaisuuksista riippumaton.

Muuta huomioitavaa

Kannattaa myös muistaa, että TEDx on tarkka siitä, millaisia aiheita tilaisuuksissa käsitellään. Uhkapelaaminen, aseteollisuus ja tupakkateollisuus ovat esimerkiksi kiellettyjen aihepiirien listalla. TEDx-tilaisuudessa esiintyjä myös luovuttaa tekijänoikeudet TED:lle, ja TED saa käyttää materiaaleja eteenpäin markkinoinnissa. Kun TEDx-tilaisuuksien säännöt ovat tiedossa, on loppu helppo toteuttaa. Maailman muuttaminen paremmaksi paikaksi ei ole helppo tehtävä, mutta TED:in avaramielisyys ja innovatiivisuus rohkaisevat jokaista puhujaa ja tilaisuuksien yleisöä kantamaan oman kortensa kekoon hyvän tarkoituksen puolesta. Mikä ikinä onkaan sydäntä lähellä, TED vie ajatuksia rohkeasti eteenpäin.

TEDxHelsinkiUniversity

Me kaikki olemme varmasti kuulleet TED-konferensseista, mutta mikä on TEDxHelsinkiUniversity? Kyseessä on Helsingin Yliopiston opiskelijoiden järjestämä yksityinen tapahtuma, jonka toimintaa tukevat yliopiston eri tiedekunnat. Tapahtuman ideana on tuoda kansainvälinen TED-kokemus myös Suomeen. Aivan kuten maailmanlaajuisissa TED-konferensseissa, koostuu kyseinen tapahtuma erilaisista puheenvuoroista, joiden tavoitteena on esittää uusia, innovatiivisia ideoita ja herättää avointa keskustelua tapahtumaan osallistuvien kesken. TED on voittoa tavoittelematon organisaatio ja näin ollen TEDxHelsinkiUniversity-tapahtuma ei myöskään tavoittele taloudellista voittoa. Ensimmäinen TEDxHelsinkiUniversity järjestettiin toukokuussa 2017 ja se kantoi nimeä “Who Are We?”. Tapahtuma keräsi suuren suosion, jonka seurauksena tapahtuma tullaan järjestämään uudelleen myös vuonna 2018. Tavoitteena on, että tapahtuma kasvattaisi suosiotaan vielä entisestään ja näin siitä tulisi vuotuinen konferenssi, jossa ideat ja ajatukset nousevat keskustelujen aiheiksi. Innovatiivisuus ulottuu myös tapahtuman toteuttamiseen; sitä pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti netin välityksellä.

Mikä on TEDx?

TEDx-tapahtumat ovat osa jättimäistä TED-konseptia, mutta TEDx-tapahtumat ovat yksityisten henkilöiden tai ryhmien järjestämiä tapahtumia, jotka seuraavat TEDin konseptia ja sen sääntöjä. Kyseiset konferenssit kattavat aina aiheita useista eri kategorioista, joka tekee konferenssista paljon mielenkiintoisemman ja laaja-alaisemman. Tapahtumien ideana on antaa puheenvuoro heille, jotka eivät yleensä sitä saa. Tämä tarkoittaa sitä, että puhujat eivät ole ammatiltaan luennoitsijoita. Koska tapahtuma on osa suurta TED-konseptia, myös TEDx-tapahtumissa näytetään virallisia videoita TED-konferensseista, joka tuo TED-kokemuksen myös TEDx-tapahtumiin. Tapahtumat eivät saa ottaa kantaa poliittisiin tai uskonnollisiin aiheisiin. Ideana onkin tarjota kaikille mahdollisuus nauttia uusista ideoista, ajatuksista ja inspiroivista keskusteluista. TEDxHelsinkiUniversity on yksi harvoista Suomessa järjestetyistä TEDx-tapahtumista ja sen suosio on kasvanut niin opiskelijoiden kuin myös ammattilaisten keskuudessa. Koska TEDx-tapahtumiin on tarkat ohjeet ja säännöt, on niiden laatu aina varmistettu.

TEDxHelsinkiUniversity 2018

Vuoden 2018 TEDxHelsinkiUniversity järjestetään 11.toukokuuta Tiedekulmassa (os. Yliopistonkatu 4, Helsinki). Koska tapahtuman tavoitteena ei ole taloudellisen voiton tekeminen, ovat lipun tähän konferenssiin maksuttomia. Valitettavasti kaikki liput konferenssiin on jo varattu ja lunastettu, jonka takia paikan päälle tapahtumaan ei enää pääse. Tiimi tapahtuman takana on kuitenkin varautunut tähän, ja kuten edellä on mainittu, voi konferenssia seurata myös netin välityksellä. Tapahtuma toki etsii vielä motivoituneita ja ahkeria vapaaehtoistyöntekijöitä ja tarjoaa mahdollisuuden olla osa innovatiivista tiimiä ja osallistua tapahtumaan tällä tavoin. Tämän vuoden tapahtumaan on kerätty 12 puhujaa – koomikosta tekoälyfirman toimitusjohtajaan. Tämä puhujien monipuolisuus kertoo todellisesta TED-filosofiasta, jonka tavoitteena on esitellä laajasti erilaisia ideoita ja ajatusmalleja sekä herättää keskustelua. Puhujille on tarjolla myös valmentajia, jotka auttavat heitä saamaan sekä puheensa sisällön että esiintymisen huippukuntoon itse tapahtumahetkeä varten. Valmentajat itse ovat ammattilaisia, jotka ovat erikoistuneet esiintymiseen ja puhumiseen.

Mikä on TED?

Voittoa tavoittelematon TED-organisaatio levittää vahvoja ja innovatiivisia ideoita ympäri maailmaa alle 18 minuutin puheilla. TED on lyhenne sanoista Technology, Entertainment, Design (teknologia, viihde, muotoilu). Alunperin näiden kolmen aihealueen ympärille keskittynyt ohjelma on nykypäivänä levinnyt kattamaan monia muitakin teemoja, aina tieteestä yritystoimintaan ja globaaleihin aiheisiin asti. Organisaation pitämiä TED-konferensseja järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1984. Vuosittaisissa konferensseissaan TED kokoaa yhteen vaikuttajia eri aloilta inspiroimaan ja jakamaan ideoita. Organisaation iskulause onkin ’Ideas worth spreading’, ”levittämisen arvoisia ideoita”. Konferenssien parhaat puheet löytyvät organisaation internetsivustoilta, missä niitä voi käydä katsomassa. Vuosien aikana puheita ovat pitäneet vahvat globaalit vaikuttajat kuten Bill Gates, Bill Clinton, nobelisti James D. Watson sekä Googlen perustaneet Larry Page ja Sergey Brin. Ainoina suomalaisina puhumaan ovat päässeet F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja Cities:Skylines-kaupunginrakennusvideopelin suunnittelija Karoliina Korppoo.

TED:in historia

TED perustettiin vuonna 1984. Se syntyi perustajajäsen Richard Saul Wurmanin oivaltaessa, että teknologia, viihde ja muotoilu liittyvät toisiinsa. Wurman järjesti samana vuonna ensimmäisen TED-konferenssin Harry Marksin kanssa. Konferenssin aiheina olivat esimerkiksi CD-levy, e-kirja ja Lucasfilmin uusin 3D-grafiikka. Matemaatikko Benoit Mandelbrot esitteli myös uutta tapaa kartoittaa rannikkoalueita. Sisällöstään huolimatta tapahtuma ei ollut tuottoisa. Kesti kuusi vuotta ennen kuin Marks ja Wurman yrittivät uudestaan ja onnistuivat. Näin konferenssista muodostui vuosittainen tapahtuma Kaliforniasta. Myöhemmin pakettiin lisättiin ympäri maailmaa järjestettävät TEDGlobal-konferenssit, ja TED Talks -sivuilta pystyi näkemään tapahtumien parhaat puheet. Vuonna 2005 jaettiin ensimmäiset TED Prize -palkinnot. Lisäksi kolme vuotta tämän jälkeen järjestettiin ensimmäiset itsenäiset TEDx-konferenssit, ja organisaatio aloitti TED Translator -käännösohjelman, joka kääntää puheita yli sadalle kielelle vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2012 TED-Ed -ohjelma julkaistiin puolestaan auttamaan opettajia ja kouluttajia lyhyiden opetusvideoiden avulla.

TED Prize

TED Prize -palkinto luotiin vahvistamaan suurten visionäärien ideoita ja parantamaan niiden vaikutusmahdollisuuksia. Idea tähän syntyi erään TEDx-konferenssin aikana, jolloin mietittiin keinoja parantaa maailmaa. Jokaiselle palkinnon saajalle myönnetään yhden miljoonan dollarin palkinto, sekä hän saa käyttöönsä TED-yhteisön asiantuntemuksen ja voimavarat ideansa toteuttamiseen. Vuoteen 2013 asti palkintona jaettiin vain 100 000 dollaria, mutta visionäärien ideoiden toteuttamisen nopeuttamiseksi summa nostettiin miljoonaan euroon. Ensimmäisen palkinnon vuonna 2005 saivat Robert Fischell, Edward Burtynsky ja Bono. Tulevina vuosina palkinto myönnettiin kirjavalle joukolle erilaisia vaikuttajia, kuten ruokaguru Jamie Oliverille vuonna 2010, avaruusarkeologi Sarah Parcakille vuonna 2016 ja viimeisimpänä vuonna 2017 terveydenhoidon uranuurtajalle Raj Panjabille. Vuonna 2018 TED Prizen tilalle tuli vaikutusvaltaisempi The Audacious Project. Tänä vuonna voittaja saa muiden TED:in tapaisten organisaatioiden, itsenäisten rahoittajien ja yhteiskunnan jäsenten tuen.