TEDx-tapahtumat

Posted on: March 31, 2020 Posted by: pooreel2bd9ff99 Comments: 0

TEDx-tapahtumat

Kun TED Talks aikoinaan sai alkunsa, oli TED:llä vain yksi tarkoitus: tuoda tietoa erilaisista aiheista ihmisille ja luoda tilaisuus nerokkaille puhujille tuoda asiansa esille turvallisessa ja älykkäässä ympäristössä. Vuosien saatossa TED onkin suosittu ei pelkästään vapaa-ajan, vaan myös koulutuksen ja oppilaitosten parissa. TED:in kautta on helppo saada tietoa ajankohtaisista aiheista, ja puhujat tuovat todella intohimonsa ja kiinnostuksen kohteensa esille mitä erilaisimpien aiheiden parissa. TED järjestetään tänäkin vuonna ja tapahtuma on takuulla odotettu ja hyvin suosittu.

Mikä siis on TEDx? Kuka ikinä onkaan kuullut TED-tilaisuuksista, on takuulla kuullut myös TEDx-tilaisuuksista. Tämä pieni x-kirjain tekeekin suuren eron. TED-tilaisuudet ovat virallisia ja vuotuisia, kun taas TEDx on sarja itsenäisiä tapahtumia, joita kuka tahansa voi järjestää vaikkapa kotonaan, mikäli saa virallisen lisenssin TED:ltä tilaisuuden järjestämiseen. Koska tilaisuudet kantavat TED-nimeä, on selvää, että TED haluaa pitää silmällä, mitä ihmiset kyseisissä tilaisuuksissa saavatkaan aikaan. TEDx-tilaisuuksien tarkoituksena on ennen kaikkea luoda keskustelua paikallisten tärkeiden aiheiden ympärille.

 

TEDx ja tuotot

 

Vuosien mittaan TEDx on saavuttanut jo yli 100 000 erilaisen TEDx-tilaisuuden mittapuun. Ensimmäisenä voisi tulla mieleen, että kyseessä on tuottoisa bisnesidea. TEDx-tilaisuudet ovat kuitenkin tuottoa tavoittelemattomia tilaisuuksia. Tilaisuuksissa puhuvat ideanikkarit eivät saa palkkaa pitämästään puheesta, ja itse tilaisuus on myös yleisölle ilmainen. Jotkut järjestäjät saattavat pyytää nimellistä korvausta tai pääsymaksua TEDx-tilaisuudesta, mutta tuottojen kerääminen on hyvin päinvastaista TED:in periaatteisiin nähden. Tieto kuuluu kaikille, ja keskustelua on hyvä saada aikaan aiheesta kuin aiheesta. Tämä onkin yksi TED:in päätavoitteista. 

Järjestä oma TEDx-tilaisuus

 

Jos ajatusten, ideoiden ja mielipiteiden jakaminen ja asenteiden muuttaminen on lähellä sydäntä, voi kuka tahansa järjestää oman TEDx-tilaisuutensa. TEDx pitää sisällään kuitenkin neljä tärkeää perussääntöä, joita tilaisuuksien järjestäjien tulee muistaa. Tilaisuus tulee järjestää TED:in hengessä, kunnioittaen toista ja muuttaen maailmaa parempaan suuntaan. TEDx-konseptia ei saa yhdistää toiseen yritykseen tai tuottojen keräykseen. Tämän lisäksi kaupungin, jossa järjestäjä hakee TEDx-lisenssiä, on oltava järjestäjän kotikaupunki. Neljäs sääntö on se, että TEDx:in tulee olla itsenäinen ja muista tilaisuuksista riippumaton.

 

Muuta huomioitavaa

 

Kannattaa myös muistaa, että TEDx on tarkka siitä, millaisia aiheita tilaisuuksissa käsitellään. Uhkapelaaminen, aseteollisuus ja tupakkateollisuus ovat esimerkiksi kiellettyjen aihepiirien listalla. TEDx-tilaisuudessa esiintyjä myös luovuttaa tekijänoikeudet TED:lle, ja TED saa käyttää materiaaleja eteenpäin markkinoinnissa. Kun TEDx-tilaisuuksien säännöt ovat tiedossa, on loppu helppo toteuttaa. Maailman muuttaminen paremmaksi paikaksi ei ole helppo tehtävä, mutta TED:in avaramielisyys ja innovatiivisuus rohkaisevat jokaista puhujaa ja tilaisuuksien yleisöä kantamaan oman kortensa kekoon hyvän tarkoituksen puolesta. Mikä ikinä onkaan sydäntä lähellä, TED vie ajatuksia rohkeasti eteenpäin.